ईतिहास

विकास ईतिहास

1983-अब

झेजियांग दाडा इलेक्ट्रिकल कं, लिमिटेड (वेन्जुउ शहर)

भूमि क्षेत्र 3,,4०० वर्गमीटर छ

निर्माण क्षेत्र ,,500०० वर्गमीटर छ


2002

2003-अब

शंघाई दाडा इलेक्ट्रिक कं, लिमिटेड (शंघाई शहर)

भूमि क्षेत्र २१,००० वर्गमिटर छ

बिल्ड अप क्षेत्र २ ,000, ००० वर्गमीटर छ


2002

2004-अब

Jiangsu Moeller इलेक्ट्रिकल कं, लिमिटेड (Huaian शहर)

भूमि क्षेत्र २ 28,००० वर्गमिटर छ

निर्माण क्षेत्र 46 46,००० वर्गमिटर छ


2002

२००२ वर्ष

DAM1 श्रृंखला मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर

DAM1

२०१ Year साल

DAM3 श्रृंखला मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर

DAM3


Years० बर्ष ...
MCCB को generation जेनेरेसन, MCB को generation जेनेरेसन

1986 वर्ष DZ10

DAM1

1997 वर्ष DAM1

DAM1

२००२ वर्ष DAM1, DAB7

DAM1

2006 वर्ष DAB6

DAM1

२०१ Year साल DAM3

DAM1

2019 वर्ष 2019 नोवा

12